מתחם יצחק שדה

משרדי ICL

פיתוח מתחם קרית יהודית

מתחם בית אל

מקב"ת דרך חברון

באר אורה

אלעד