"יארד" הצנחנים

מתחם אלמגור נוה שרת

הלביא גבעתיים

נחלת יהודה

נורוק טהון

UNIK הירוקה – הרב לוי בת ים

דפנה ארלוזרוב

מתחם גיורא – גבעת שמואל

אופטושו