אחוזת בית הכרם

תוספת קומות בית הקריסטל משרדי ביטוח הראל