פארק תמר – חדר נקי

קמפוס הפניקס

קפיטל The Capital

פארק העברית

משרדי חברת סייבר ארק

משרדי חברת כלל ביטוח

קרית מגדל

קמפוס WIX

APPLE הרצליה

תאומי רובינשטיין