צמרת G

  • תחום:מסחר
  • מיקום:מרכז הארץ
  • סטטוס:תל אביב
  • מזמין:גזית גלוב ישראל
  • אדריכל:רמי וימר אדריכלים