הכפלת מסילת החוף נתניה-שפיים (תתל 65)

  • מיקום:קטע הרכבת בין נתניה לשפיים
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:רכבת ישראל
  • אדריכל:פוטש אדריכלים