תחנה מרכזית אגד ירושלים

  • מיקום:ירושלים
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:נצבא
  • אדריכל:זאב שיינברג