שער פולג

  • תחום:בינוי ערים
  • מיקום:מועצה אזורית חוף השרון
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:רשות מקרקעי ישראל
  • אדריכל:מזור פירסט אדריכלים