שדרוג רחובות יפו

  • תחום:תשתיות עירוניות
  • מיקום:יפו
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:רמ"י
  • מתכנן ראשי:אם אס הנדסה & אופק הנדסה