רצועת הנופש רמת השרון

  • תחום:בינוי ערים
  • מיקום:רמת השרון
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:רמ"י
  • אדריכל:אדם מזור אלי פירסט אדריכלים ומתכנני ערים