רמות תכנית מפורטת

  • תחום:בינוי ערים
  • מיקום:ירושלים
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:רשות מקרקעי ישראל
  • אדריכל:מזור - פירשט אדריכלים ומתכנני ערים