רכבת קלה – הקו הירוק ירושלים

  • תחום:תשתיות לאומיות
  • מיקום:ירושלים
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:תכנית אב לתחבורה ירושלים
  • מתכנן ראשי:מירון כהן דוד טולקובסקי אדריכלים ומתכנני ערים, אמי-מתום מהנדסים ויועצים בע“מ