רובינשטיין סונול חכמי

  • תחום:משרדים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:בנייני רובינשטיין בע"מ
  • אדריכל:יסקי מור סיון אדריכלים