קרסו ריב"ל

  • תחום:בינוי ערים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:קרסו נדל"ן
  • אדריכל:יסקי מור סיון