קרית מגדל

  • תחום:משרדים
  • מיקום:פתח תקוה
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:מגדל חברה לביטוח
  • אדריכל:קו מתאר אדריכלים