קפיטל The Capital

  • תחום:מגורים
  • מיקום:ירושלים
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:קבוצת בליליוס, אשטרום נכסים, אקא נדל"ן, דרורי נדל"ן
  • אדריכל:יסקי מור סיון אדריכלים