קניון עיר ימים

  • תחום:מסחר
  • מיקום:מרכז הארץ
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:שיכון ובינוי נדל"ן
  • אדריכל:יסקי מור סיון