קניון השדרה השביעית

  • תחום:מסחר
  • מיקום:באר שבע
  • סטטוס:נעמה מליס
  • מזמין:שיכון ובינוי נדל"ן