קמפוס WIX

  • תחום:משרדים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:קנדה ישראל
  • אדריכל:משה צור אדריכלים