מגורים הוד השרון 218, 219

  • מיקום:הוד השרון
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:קבוצת רוכשים
  • אדריכל:ברעלי לויצקי כסיף