ציר עתידים

  • תחום:תשתיות עירוניות
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:נתיבי איילון
  • מתכנן ראשי:עדיו אלונים, אלונים גורביץ