ציר סוקולוב

  • תחום:תשתיות עירוניות
  • מיקום:מרכז הארץ
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:נתיבי איילון
  • מתכנן ראשי:קו הנדסת תנועה