פארק תמר – חדר נקי

  • תחום:משרדים
  • מיקום:רחובות
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:גב ים
  • אדריכל:יסקי מור סיון אדריכלים