פארק העברית

  • תחום:משרדים
  • מיקום:ירושלים
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:גב ים
  • אדריכל:משה צור אדריכלים בע"מ