מתחם BLUE

  • תחום:מגורים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:קנדה ישראל
  • אדריכל:פיבקו אדריכלים