מתחם מנורה

  • תחום:בינוי ערים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:מנורה חברה לביטוח
  • אדריכל:יסקי מור סיון