פיתוח מתחם קרית יהודית

  • תחום:פיתוח מתחמים
  • מיקום:באר שבע
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:החברה הכלכלית ב"ש
  • אדריכל:פישר אלחנני אדריכלים