מתחם יצחק שדה

  • תחום:פיתוח מתחמים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:מנהלת מתחם יצחק שדה
  • אדריכל:סטודיו אורבנוף אדריכלות