מתחם טרה יגאל אלון

  • תחום:בינוי ערים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:החברה המרכזית למשקאות
  • אדריכל:ישר אדריכלים