מתחם הבושם

  • תחום:מסחר
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:ים סוף נדל"ן
  • אדריכל:מילוסלבסקי אדריכלים