מתחם בית אל

  • תחום:פיתוח מתחמים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:עיריית תל אביב
  • מתכנן ראשי:דגש הנדסה