משרדי ICL

  • תחום:משרדים
  • מיקום:באר שבע
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:ג.א.א השקעות ודיור בע"מ
  • אדריכל:פישר אלחנני אדריכלים