מוזיאון העיצוב חולון

  • תחום:מבני ציבור
  • מיקום:חולון
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:החברה הכלכלית לפיתוח חולון
  • אדריכל:Ron Arad Associates