מהיר לעיר קרית אונו

  • תחום:תשתיות עירוניות
  • מיקום:קרית אונו
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:נתיבי איילון
  • מתכנן ראשי:דגש הנדסה