מהיר לעיר בני ברק

  • תחום:תשתיות עירוניות
  • מיקום:בני ברק
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:נתיבי איילון
  • מתכנן ראשי:ברטל הנדסה