מגדל פרישמן

  • תחום:מגורים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:אירוסט
  • אדריכל:יסקי מור סיון