מגדל לוינשטיין כלל

  • תחום:משרדים
  • מיקום:באר שבע
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:קבוצת משולם לוינשטיין וכלל ביטוח
  • אדריכל:ברעלי לויצקי כסיף