מגדל המוזיאון

  • תחום:משרדים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:מגדל חברה לביטוח
  • אדריכל:גבאי אדריכלים