מגדלי היצירה

  • תחום:מגורים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:ריבוע כחול נדל"ן, ג'י. אפ נדל"ן, קבוצת סופרין
  • אדריכל:יסקי מור סיוון אדריכלים ומתכנני ערים