מגדלי גינדי

  • תחום:מגורים
  • מיקום:תל אביב
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:גינדי השקעות
  • אדריכל:יסקי מור סיון