כביש 232

  • תחום:תשתיות לאומיות
  • מיקום:באר שבע והדרום
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:נתיבי ישראל
  • אדריכל:פרייברג מהנדסים