כביש 12 עוקף אילת

  • תחום:תשתיות לאומיות
  • מיקום:אילת
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:נתיבי ישראל
  • מתכנן ראשי:ארט אדריכלים