חניון הורד

  • תחום:מבני ציבור
  • מיקום:גבעתיים
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:הפניקס
  • אדריכל:פלג אדריכלים