הקריה המחוזית

  • תחום:משרדים
  • מיקום:ירושלים
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:משרד האוצר
  • אדריכל:קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים