הפרדה מפלסית 20 חוף הבונים

  • תחום:תשתיות לאומיות
  • מיקום:צפון
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:רכבת ישראל
  • אדריכל:גרונר דאל