היי – טאוור

  • תחום:מגורים
  • מיקום:גבעתיים
  • סטטוס:בביצוע
  • מזמין:קבוצת רכישה - היי טאוור
  • אדריכל:ישר אדריכלים