הגל הירוק

  • תחום:תשתיות עירוניות
  • מיקום:מרכז הארץ
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:עיריית אשדוד
  • מתכנן ראשי:אלבכס הנדסה