דרום גלילות

  • מיקום:מרכז הארץ
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:רשות מקרקעי ישראל
  • אדריכל:מזור - פירשט אדריכלים ומתכנני ערים