גל ים

  • מיקום:הרצליה
  • סטטוס:הסתיים
  • מזמין:קנדן מגורים
  • אדריכל:לאה רובננקו אדריכלים, אורלי שרם אדריכלים