ברוש – הגבעה הצרפתית

  • תחום:בינוי ערים
  • מיקום:ירושלים
  • סטטוס:בתכנון
  • מזמין:ישראל קנדה - ראם מגורים
  • אדריכל:ישר אדריכלים